Ryssland religion

Inlägg om ryssland skrivna av Johan Lindahl. Ett av den vanligaste tecknen på att någon håller på att utpekas som syndabock är när bisarra anklagelser om konspirationer och övertramp av (särskilt sexuella) tabun slungas mot någon, eller någon grupp. Av Rysslands invånare är drygt fyra femtedelar ryssar, det vill säga östslaver med ryska som modersmål. Därutöver finns en mängd andra folkslag av skilda ursprung. Största minoriteter är tatarer och ukrainare. Befolkningen är ojämnt fördelad över landets väldiga yta. Större delen av invånarna bor i landets europeiska del. Händelserna i Taganrog har fått de ryska myndigheterna att trakassera och förfölja Jehovas vittnen i hela Ryssland. * Jehovas vittnen är en internationellt erkänd religion. Både den ryska grundlagen och Europakonventionen garanterar religionsfrihet. Högsta domstolar världen över har fastställt Jehovas vittnens rätt till sådan frihet. Det er fire offisielle religioner i Russland: Kristendom, islam, jødedom og buddhisme. Den russisk-ortodokse kristendommen er den mest utbredte religionen i landet, og etter Sovjetunionens fall er den blitt stadig mer populær. Islam er den nest største religionen, og landets muslimske befolkning er den som vokser raskest. Religion har vært på frammarsj helt siden Sovjetunionens ... ANTAL ANNAN RELIGION I RYSSLAND, JäMFöRT MED LITAUEN (BALTIKUM) Hur många finns det Annan religion i Ryssland, jämfört med Litauen (Baltikum)? länder med flest invånare CHRISTIANS Vilket land har flest invånare Christians? länder med flest invånare ANNAN RELIGION Vilket land har flest invånare Annan religion? Ryssland var ett land i östra Europa från cirka år 800 (11 av 25 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Historia. 800-talet till 1500-talet. Omkring 800 uppstod riket Rus kring floden Dnepr där slaviska folk levde. Rus styrdes av furstarna i Kiev, och några av dem var vikingar från Skandinavien. Den rysk-ortodoxa kyrkan är det dominerande religiösa samfundet i Ryssland och utgör ett slags nationalkyrka, knuten till kulturarvet. Dess överhuvud är patriarken av Moskva och hela Ryssland. Islam är den näst största religionen. Flertalet av dem som bekänner sig till islam är sunnimuslimer. Den absolut största religionen i Ryssland är rysk-ortodox kristendom. Den kyrkan har satt enorm prägel på landets historia och kultur. Andra religioner som förekommer i landet, mer eller mindre vanliga är: islam, protestantism, katolicism, buddhism, Jehovas vittnen och judendom. Många troende blev ateister under kommunismens tid, då man av regimen inte uppmuntrades att tillbe någon […] Rysk religion. Rysk ortodox kristendomen. Religion i Ryssland, ortodoxa kulturella traditioner. Rysk religion. Rysk ortodox kristendomen är den största religionen i Ryssland, sedan den adopterades i den 9th århundradeANNONSEN och är föregiven vid omkring 75% av ryssar som betraktar sig religiösa troenden. Religion & Andlighet – Ryssland – Rekommenderade podcasts. Awaken With JP Sears Show Religion & Andlighet, Hälsa och motion 17 jun. Comedian, Life Coach, and curious student of life, JP Sears shares connected conversations with high level, inspiring, authentic, wickedly fascinating guests.

Apokalypsens fyra hästar

2020.08.11 10:24 attfinnasanningen Apokalypsens fyra hästar

De har alla kommit!!
Enligt uppenbarelsen, Daniel och Sakarja så kommer världen att gå igenom perioder då satan och deras hantlangare styr. Dessa personer har en tro som har funnits länge och de tror på en religion som idag förstör allt. Denna religion fanns sedan människans start när Adam och Eva åt äpplet. De kommer genom sina handlingar sätta igång det som står i bibelns uppenbarelsebok.
Den Vita hästen
Upp 6:2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra.
Den Röda hästen
Upp 6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: "Kom!"
Upp 6:4 En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.
Den svarta hästen
Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand.
Upp 6:6 Och jag hörde liksom en röst mitt bland de fyra varelserna: "Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar, men oljan och vinet får du inte skada."
Den blecka hästen
Upp 6:7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: "Kom!"
Upp 6:8 Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.
När dessa hästar kommer så betyder det inte att de kom och försvann, utan de fortsätter att rida runt på jorden och skapa elände. Vilket betyder att eftersom samtliga har kommit så finns de kvar.
Den Vita hästen
Spanska influensan - Spanska influensan eller smitt koppor. En epidemi som skördade mängder av offer man pratar om upp emot 100 miljoner döda. En sjukdom som fortsätter skörda liv sedan den stora epidemin för 100 år sedan.
Den Röda hästen
Kommunismen – Dess symboliska färg är röd som i blod. Kommunismen och alla de olika socialistiska ideologierna inklusive nazism, fascism, liberalism som alla har skördat miljoner av liv sedan den kom. Denna häst kom för över 100 år sedan, när den skapade ett enormt lidande i Ryssland, öste Europa, Kina, Nord Korea, Cuba med fler. Man kan se hur denna ideologi har förött och dödat många människor, vi har Hitlers Tyskland, Lenin, Stalin, Mao Pol Pot och alla dessa ledare som skapade död och förintelse och fortfarande gör det. Sedan har vi de som har genom skolans indoktrinering tagit till sig denna ideologi i hela väst något som visar att hotet mot mänskligheten kommer från de som är lätta att lura med sig. För socialism leder inte till något gott.
Tillsammans under detta århundrade så har denna ideologi skördat över 100 miljoners människors liv och tillsammans med ww2 så ligger siffran närmare 200 miljoner.
Den svarta hästen
Islam – Deras symbol är svart. Genom terror dödar den och hotar folk till underkastelse. De som tror och följer denna religion har ingen kärlek till icke muslimer och ges rätten att ljuga precis som alla andra lögnare som socialismen och de som styr i det dolda.
Den sten som muslimer kysser i Mecka symboliserar Lucifer eller satan om man vill kalla honom för det. Denna sten finns i många hedniska religioner där man kysser deras gud som bl.a. Baal som är egentligen samma varelse som Lucifer.
Islam är i högsta grad en antikristen religion som är alla kristnas fiende. Att vi släpper in dessa i våra länder är en stor synd och skapar mycket lidande, för faktiskt muslimer har en egen agenda av att ta över.
Islam och därmed ALLA muslimer har även förnekat Jesus och därmed räddning ifrån helvetet.
Enligt de så har vi kristna missförstått Jesus även om varför skulle en islam vara rätt.
Upp 22:19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.
Den blecka hästen
Den intressanta delen är denna ” han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden” något som tyder på att det kommer att hända flera saker pesten ser vi nu med Corona och även framtida epidemier samt vi kommer att se svält på olika ställen i världen samt också krig som kommer säkert orsakas av resursbrist och gamla bråk om gränser och maktställningar i världen.
Början med Coronaviruset. Ja nu börjar det och man hoppas att vi tar oss igenom denna epidemi så milt som möjligt men det är inget som säger att vi kommer att få fler och värre epidemier samt krig och framför allt svält i framtiden om samhällets funktioner inte klara av det. Men detta gäller hela världen och visa områden kommer att få svält och andra krig.
Detta är inte mina egna idéer utan fått det genom gud!
Detta är något som gör mig lite orolig för jag är en orolig själ. Något som jag verkligen hade hoppats hände senare men nu är vi i slutet som det står i bibeln. Så mitt råd är att sök gud och bli försonad. Du kommer inte att ångra dig, för världen kommer att gå alltmer utför och få det allt svårare. För en som har under de senaste åren försökt att förstå så är det faktiskt svårt att acceptera var vi är! Men en enorm trygghet att man hittat hem och faktiskt insett att man har haft fel om kristendomen och gud. Men jag är glad att jag gjort det riktiga och sökt sanningen även om jag tvingats tänka om helt faktiskt 180 grader. Mitt råd ta steget varför inte testa om det finns något på den andra sidan som vi inte ser.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.01.10 17:04 Matslwin Alexander Dugins postmoderna traditionalism (om den Fjärde Politiska Teorin)

Alexander Dugin har sina rötter i Traditionalismen, en världsbild formulerad av René Guénon, Julius Evola, m.fl. (Dugin kallar sig själv "post-traditionalist".) Traditionalismen har romantiska och ockulta drag och upphöjer en idealiserad medeltida epok såsom en förlorad guldålder. Det här tillämpar Dugin, i högsta grad, på den politiska situationen. Så han är tydligt ideologiskt motiverad. Emellertid är hans tänkande så eklektiskt, mångfacetterat och motsägelsefullt, så det går ej att sammanfatta i ett nötskal. Med utgångspunkt från hans texter går det ej att formulera ett manifest för ett politiskt parti.
Dugin har varit medlem av Rysslands nationalistiska Bolsjevikparti, och han försvarar fortfarande vissa marxistiska idéer såväl som en socialistisk syn på statlig ekonomisk styrning. Han har också omfamnat fascistiska ideal, dvs. dess romantiska heroism och ledarkult, men ej dess grymheter och rasism. Dugin tycks fascinerad av Nazityskland. Emellertid kritiserar han nazisternas fixering på det germanska arvet, då han själv vill se en paneurasisk kultur och eurasiskt imperium, styrt av en elit. Han fördömer inte nazismen, men ogillar dess rasism. Han beklagar Tysklands invasion av Sovjet och menar att en fortsatt allians mellan staterna hade varit fruktbart. Dugin idoliserar Waffen-SS, som ju liknar den medeltida Teutoniska Orden, bestående av heroiska riddare.
Emellertid, när Putin kom till makten blev han mer politiskt korrekt, i hopp om inflytande. Men han blev snart besviken på Putins pragmatism och motvilja att konfrontera den americentriska globalismen. Även om Dugin är proisraelisk, så är han på ett motsägelsefullt sätt antisemitisk. Han menar att det judiska medvetandet står i kontrast till det ariska, och endera parten måste till slut segra. Det ariska är "sadistiskt" medan det judiska är "masochistiskt". Det ariska medvetandet har en cirkulär tidsuppfattning medan det judiska har en linjär.
Dugin ansluter sig till den Nya Högerns syn på folkslagen, nämligen att det finns kulturella skillnader men ej biologiska. Det står visserligen i motsättning till vetenskapliga fakta, men utgör ändå traditionalismens svar på vänsterns identitetspolitik. Ett långsiktigt hållbart etniskt pluralistiskt samhälle skulle alltså vara möjligt att förverkliga. Ändå anser Dugin att den kulturella och civilisatoriska impulsen utgår från de "vita" och de "gula" raserna. De vita är indoeuropéer, inklusive slaver, och de gula är finno-ugrier samt turkfolk.
Dugin förväntar sig en kulturell revolution som ska ge upphov till den "nya människan" såväl som ett traditionalistiskt eurasiskt imperium. Det innebär att förkasta mycket av modernitetens landvinningar som uppstod i renässans- och upplysningstid. Istället skall ett hierarkiskt samhälle upprättas med väsentliga inslag av ockultism och doktrinär religion.
Slutsats
Dugins traditionalism står i skarp motsättning till konservatismen. Konservatismen förkastar alla slags utopiska visioner och imperiebyggande. Ingen ideologi kan frälsa oss, utan vi måste förlita oss på den kristna tron och på förnuftet. Det går ej att skapa en "ny människa", för människan skapades en gång för alla av Gud. Det är förbluffande att folk kan tro på sådana förvirrade och motsägelsefulla tankegångar, som dessutom har tydliga inslag av esoterism, nyandlighet, totalitarism och utopism. De mångahanda förnuftsstridiga, ovetenskapliga och identitetspolitiska inslagen visar att Dugins post-traditionalism är en variant av postmodernismen.
Referenser
Aleksandr Dugin. Wikipedia. (eng.)
Laruelle, M. (2006). Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?. Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Shlapentokh, D. (2007). Dugin Eurasianism: A Window on the Minds of the Russian Elite or an Intellectual Ploy?. Studies in East European Thought, Vol.59, No.3 (Sep. 2007), pp.215-236.
Mats Winther Depth psychology and spiritual tradition
submitted by Matslwin to konservatism [link] [comments]


2018.02.12 00:07 StefanStenStark Information, regler, sparfiler, länkar, och regelförslag till säsong 13

Status

Säsong 13 startar troligtvis 15/4

Europa Universalis IV

Varje söndag kl 19:00 fortsättebörjar vi spela på en nuvarande/ny säsong och spelar fram till 23.00. Det är viktigt samt rekommenderat att man är närvarande minst en kvart innan start.
Vi använder oss av alla samtliga DLC’s när vi spelar. Du som spelare behöver inte ha några DLC’s installerade. Då bara hosten behöver dem.
Man kan alltid börja spela med oss varje söndag. Finns det ett ledigt land / vassal / colonial nation så är du välkommen att fråga om medverkan. Detta kan ni fråga här i SwedditUniversalis eller i Discord servern (se nedan för anvisningar).

EU IV multiplayer uppgifter

Namn: Sweddit
Lösen: knugen
Mod

Kommunikation

Vi kommunicerar i programmet Discord. Detta program möjliggör att vi kan sitta i olika kanaler och kan byta smidigt mellan dem. Man kan använda Discord via webbläsare eller via en desktop klient. Det är högst rekommenderat att man använder desktop klienten för att förhindra eventuellt problem.
Discord
Invite till server

Sparfiler

Sparfiler
Sweddit Universalis relaterade filer

Regler

Regler
Tidigare beslut angående fair play

Videoarkiv

Videoarkivet

Sweddit Universalis dokument för buggar och förbättringar

Dokument för buggar och förbättringar

Övrigt

Har ni frågor om någonting så funkar det bäst att fråga på Discord.

Vinnare

Det landet som har flest poäng i slutet av varje säsong utses till vinnare.
Säsong 1: FTC
Säsong 2: Liftarguiden
Säsong 3: Liftarguiden
Säsong 4: Liftarguiden
Säsong 5: DonQu
Säsong 6: DesertFox
Säsong 7: Liftarguiden
Säsong 8: NotTrulyEvil
Säsong 9: SilverLi
Säsong 10: Liftarguiden
Säsong 11: Neuron

Regelförslag till säsong 13

Alla som har spelat har möjlighet att lägga fram ett förslag. Om spelare inte har haft en chans att diskutera förslagen tidigare rekommenderas att du röstar för att inte införa det förslaget.
Du har ansvar för att se till så att ditt regelförslag är nedskriver i den här tråden på rätt sätt
Så om du har ändrat ditt regelförslag men du ser att jag inte har ändrat på ditt förslag skriv till mig. Ser du att jag helt har missat att skriva ner ditt förslag så skriv till mig. Jag kommer självklart skriva in alla förslag jag ser men det finns alltid en chans att jag missar något. Så se till så att ditt förslag är nedskrivet på rätt sätt och att jag har skrivit in det i listan.
Om du vill lägga fram ett förslag på att flera regler ska ändras är det viktigt att du skriver vilka regler som ska antingen ändras, försvinna, eller infogas.
När du skriver in ett förslag på en regel så håll dig till exemplet nedanför

Exempel på hur förslaget borde se ut:

Förslag om militäridéer
"Text om varför du anser att detta behövs ändras samt om det kommer påverka andra regler beskriv vilka"
Förslag 1: Ta bort begränsningen helt
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: Ändra begränsningen till max 4 idéer
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta

Lista på de regelförslag vi ska rösta om:

Ta bort eller ändra på Unify China CB
Förslag 1: Ta bort Unify China CB
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: Ändra Unify China CB till 75 % AE och 100% Warscorecost.
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Avlägsna Permaclaims
Alternativ 1: Ta bort kinesernas permaclaims
Alternativ 2: Låt det vara som det är, Kineserna behöver sina claims.
Förslag att förbjuda papal states att byta från katolik
Det är möjligt att göra så att papal states blir en annan religion genom att göra "enforce religion" när papal states är en subject. Detta är ett problem för Curian blir fast på den som hade den sist och andra länder inte inte längre bli curia controller.
Alternativ 1: Förbjud papal states att byta bort från katolik
Alternativ 2: Förbjud inte detta
Förslag, tillägg på alliansreglerna
Problemet förslaget vill motverka:
Österrike har en PU över Ungern(600 dev), Ryssland har en march(Kazan 500 dev). . Polen allierar Österrike och Ryssland(2 allianser) och startar sedan krig mot Ottomans och kallar då in Österrike, Ungern, Ryssland och Kazan - 5 länder alla över gratisgränsen.
Det ska kosta 2 alliansslots att alliera någon som har en stor subject. Overlorden betalar 1 alliansslot för sin subject, det bör även overlords allierade göra.
Alternativ 1: Har en spelare en stor subject så ska det kosta ytterligare en alliansslot(Per subject) att alliera den spelaren.
Alternativ 2: Ingen ändring.
Förslag om att buffa katolicismen
Katoliker är lämnade i dammet av allt annat.
Förslag 1: en kyrkokraft ger +5 disciplin
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: en kyrkokraft ger +10 infantry&5 artillery combat Alternativ
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Tillåt korståg till 1821
Just nu kan man inte göra det i age 3 och framåt.
Alternativ 1) Gör korståg möjligt till 1821
Alternativ 2) behåll det som det är: Det är inte möjligt att göra korståg från age 3
Förslag om att ändra hur vi väljer länder
Istället för att dela upp utdelningen av nationer mellan nya och veteraner väljer alla spelare nationer på onsdag - fredag. Nationerna delas ut på lördag och säsongen börjar på söndag.
Det är inte roligt som en ny SU-spelare att välja ett andra eller tredjehands-nation i Afrika. Detta kan ge ett incitament att vi får in spelare som faktiskt tycker att deras första säsong och intryck av vår multiplayer är rolig. Kanske kan det ge lite nya idéer och tankar också utöver den stela SU-diplomatin som ibland uppstår. Tanken är att tråden att välja länder kommer upp på onsdag. Öppen till fredag kväll/midnatt. Nationer delas ut på lördag vid en fast tidpunkt.
Alternativ 1) Låt alla välja nationer samtidigt som sedan lottas ut.
Alternativ 2) Inför inte detta. Använd samma system som tidigare.
Förslag för att ta bort modifikationer
Kina modden
alternativ 1: Behåll
alternativ 2: Ta bort
Merc modden
alternativ 1: Behåll
alternativ 2: Ta bort
Ungerns mercs kostar mindre när Ungern har eventet black army
alternativ 1: Behåll
alternativ 2: Ta bort
Förslag att öka attrition
Förslag 1: Ta bort maxtaket på attrition.
Alternativ 1: inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: Öka maxtaket på attrition från 5% till 10%.
Alternativ 1: inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag att nerfa möjligheten att "köpa ner" liberty desire av Colonial Nations.
I dagsläget kan en koloni-nation ta lån som overlorden betalar via subject interaction. Detta ger en kraftig minusmodifier i liberty desire. Dessutom så finns det ingen maxgräns. Detta innebär att höja tariffer till 100% (+modifiers) och sen betala för interesten för lånen skapar fruktansvärt gode vinstmarginaler.
Förslag 1: Behåll funktionen men tak på -25%
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 2: Behåll funktionen men tak på -50%
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag 3: Ta bort funktionen helt.
Alternativ 1: Inför detta
Alternativ 2: inför inte detta
Förslag om Victory cards
Alternativ 1: Spela med victory cards
Alternativ 2: Spela utan victory cards
Modförslag på Polen/Castille-Aragon
Just nu har Polen inget sätt att få tag på en bra ruler på samma sätt som Bohemia (5-3-3 + roll), Hungary (5-5-5 + rolls/4-5-6), och ingen möjlighet att få PU på Lithuania. Och tar otroligt lång tid på sig att få tillgång till en ruler istället för att sitta på en 0-0-0 regency (vilket t.ex. Streckkoden hade i upp till 10 år) Castille-Aragon har samma "problem" med att dom inte kan få Iberian wedding även om båda spelarna vill det.
Mitt förslag är därför att ändra så att Polen får sitt event där han kan få välja mellan PU på Lithuania eller få sin bra ruler, men att Lithuania ska få välja om han vill bli PU'ad. Det går till så att Lithuania får ett event först där Lithuania får välja ifall han vill bli PU'ad, om han väljer "Ja" så skickas det vanliga eventet över till Polen och han får då välja mellan två alternativ. Ifall Lithuania väljer "Nej" så får Polen samma event men möjligheten att få Union på Lithuania är blockerad så att Polen bara får ett möjligt val på eventet. Detta gör att Polen inte är lika svag som Polen annars blir i MP, där Polen normalt sett är en maktfaktor i Östeuropa i SP. Det ger också tillgång till Elective Monarchy som, vilken man får om man tar PU'n, skulle varit en "rolig" diplomatisk flavour i Europa som jag tycker saknas i MP.
Förslag nummer två är samma treatment på Iberian-Wedding där den parten som skulle blivit PU'ad får välja ifall den vill bli PU'ad eller inte, på samma sätt som Lithuania väljer. Fast ifall t.ex. underpartnern säger nej så händer ingenting.
Förtydligande: Det är inte möjligt för seniorpartnern att diploannexera juniorpartnern via decision, vilket gör att det krävs diplomana eller normalt krigande för att forma Commonwealth/Spanien.
Förtydligande av Förslag 3: Ifall inte förslag 1 går igenom så får Polen tillgång till local-nobility delen av eventet där Polen får tillgång till en bra ruler utan att behöva sitta i interregnum alldeles för länge.
Förslag 1:
Alternativ 1: Inför denna förändring på Polen/Lithuania
Alternativ 2: Inför inte denna förändring på Polen/Lithuania
Förslag 2:
Alternativ 1: Inför denna förändring på Iberian-Wedding
Alternativ 2: Inför inte denna förändring på Iberian-Wedding
Förslag 3 ifall förslag 1 inte går igenom:
Alternativ 1: Inför denna förändring på Polen
Alternativ 2: Inför inte denna förändring på Polen
Förslag banna Ashikaga
Banna mänskliga spelare från att välja Ashikaga då det med största sannolikhet gör alla andra mänskliga allierade under shogunatet värdelösa och döda innan säsongen ens börjar. Gör alla intressanta Japanska daimyos ospelbara om man inte är snäll.
Det enda negativa är att det med största sannolikhet är svårare att få ett enat och starkt Japan snabbt. Åsikter och tankar?
Förslag 1: Banna spelarstyrt AI Ashikaga
Förslag 2: Ingen förändring
Förslag om utslagning av nation/spelare:
Om man blir utslagen i spelet så får man inte välja ett nytt land som gränsar till ens forna fiender om inte ens forna fiender tillåter det.
Alternativ 1: Man får välja av alla lediga AI länder även om de är ett precis bredvid dina forna fiender
Alternativ 2: Om man blir utslagen kan man inte spela bredvid ens forna fiender om de inte accepterar det.
Modförslag till Banners
Banners har en viss tendens att utnyttjas extremt i mid-lategame av gigantiska nationer som då kräver noll manpower för att slåss vilket orsakar ett stort "problem".
Problemet är att det inte går att ändra dess features särskillt väl och det vore tråkigt att behöva nerfa manchuregionens earlygame med changes för late-game och exploiting. Så mitt förslag är att ändra "Age-scaling" bonusen till banners, där dom normalt får 50% extra banners i Age of Reformation och 150% extra i Age of Absolutism+Revolutions till 0% vilket då scalas till 0% i alla ages eller 25% i Age of Reformations vilket blir 75% i Age of Absolutism.
Detta gör att värdet på att byta till manchukultur blir mindre och deras late-game påverkan blir mindre men fortfarande behålls lika starka per enhet.
Table med varje row representerande banners vid varje age med specifik scalingbonus på en state med 60 dev.
Default:
Normal 50% 150%
6 9 18
Förändringar:
25% 75% 0%
7 10 6
Röstning:
Förslag 1: Ändra scalingfaktorn till 0%.
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 2: Ändra scalingfaktorn till 25%, 75% i Age of Absolutism
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 3: Ta bort banners helt, ge manchu/qing +5% disc istälelt för idén The Eight Banners(+25% Possible Manchu banners)
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 4: Öka maintenance cost för trupper linjärt, på samma vis som Streltsys gör med stability cost.
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Modändringsförslag till Kina
Vissa länder i Kina har väldigt starka National ideas. För att få dom till en mer "normal" nivå har vi tre förslag som nerfar deras NI
Förslag 1
Förslag 2
Förslag 3 är att ge alla standard idéer
Förslag 1:
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 2:
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Förslag 3:
Alternativ 1: Inför
Alternativ 2: Inför inte
Ta bort Shenyangs marchstatus under Yan.
Alternativ 1: Ta bort Shenyangs marchstatus under Yan.
Alternativ 2: Behåll Shenyangs marchstatus under Yan.
Inställningsförslag Coloured-Wasteland
Det är väldigt delat kring detta, men jag föreslår en röstning.
Alternativ 1: Stäng av Coloured-Wasteland
Alternativ 2: Behåll Coloured-Wasteland
submitted by StefanStenStark to SwedditUniversalis [link] [comments]


2016.10.15 02:19 only_glutathione Mina åsikter från vad jag har läst, sett och lyssnat på den senaste tiden.

De två senaste åren har jag precis som så många andra på internet läst och lyssnat mycket på saker som händer i Sverige, som inte pratas om förrän det inte längre går att undvika. Men också diverse saker som har varit helt tyst om under hela min uppväxt. De föll nästan som dominobrickor, det ena ämnet ledde till det andra och förstärkte min övertygelse i de föregående.
Börja med dagens och senare års samhälliga och politiska situation. Migrationskrisen, eller flyktingkrisen som det kallas i nyspråk.
I början pratades det om att vi behövde invandring för att klara av att betala pensioner o.s.v. Vi var nära en exakt ersättning, med reproduktionsnivå på ett barn per person, vilket vi fortfarande är. Mer om reproduktionsnivå senare.
Det skulle vara en vinst för Sverige, det var ett kompetensregn och om man var emot invandring fanns det bara en anledning kvar, för allt annat var positivt! Man var rasist, nazist eller främlingsfientlig.
Men sedan lade man märke till SD och undrade vad de tyckte. Deras argument var inte uppenbart rasistiska i min mening, så trotsig som jag är ville jag argumentera deras ståndpunkt i min vardag tills jag får en annan uppfattning. Tino hade de bästa argumenten emot invandring enligt mig.
På den tiden hade epitet som nazist och rasist fortfarande vikt, så jag undersökte vad det innebar. Skolan hade som vanligt gjort ett dåligt jobb på att framföra en balanserad bild. Vart ordet kom ifrån, nationalsocialism hade inte pratats om. Inte heller mycket om situationen i Tyskland innan arbetarpartiet demokratiskt fick makten. Ett fullständigt enormt fokus hade såklart lagts på förintelselägren och antisemitismen. Det är helt enkelt inte intressant. Där finns ingen konflikt. Det är självklart att man fördömer det om man inte är en genuin antisemit, vilket inte många från västvärlden är.
Det intressanta är hur det var ett världskrig, ett ideologiskt krig, ett fruktansvärt krig med flera krigsbrott. Det byggde dessutom på spänningar från ett tidigare världskrig. Det var ett ENORMT komplext krig på grund av hur många länder som var med och alla olika motiv.
Diskussionen runt allt annat än antisemitismen har liksom tystats ner. Om man inte tycker att de allierade gjorde allt rätt och var perfekta hjältar och stoiska beskyddare av rättvisa, så har man fel och är en apologist, en nazist och därför en antisemit som vill massmörda judar.
Man bortser helt från att Tyskland gick från en legendarisk lågkonjunktur till att bli en stormakt på ett par decennier, med flera infrastrukturer som står kvar idag, t.ex. autobahn. Att ryssland svälte sitt folk till den grad att kannibalism blev vanligt, för att producera en armada av pansarvagnar. Att dödssiffran i koncentrationslägren har skrivits ner flera gånger.
Ingen faktisk kritik förs emot nationalsocialism, utan det beblandas med den version av etnontaionalism som Hitler förespråkade. Där etnonationen var en förlängning av evolutionen och de som erövrade världen var den överlägsna människan. Det är åtminstone min tolkning runt deras starka krigiska och expansiva tendenser. Om man bestämt vill beblanda nazism med antisemitism, får man banne mig lämna ordet nationalsocialism ifred, för det är vad Sverige blir om vi går ur EU och stänger gränsen. Vi blir nationalistiska och vi är redan socialistiska sett till världsstandarden.
Det är någonstans här jag börjar undersöka IQ. Läste om det på mensa.se, kollade på intervjuer och presentationer av James Flynn, Charles A. Murray, Richard Lynn och Linda Gottfredson. Kom fram till den radikala slutsatsen att medvetande, och därmed intelligens, är resultatet av gener som interagerar med sin omgivning. Omgivningen kan givetvis vara olika näringsrik o.s.v. - men alla saker lika kommer gener bland annat göra att:
 • Fight-or-flight responsen kommer, och går, olika lätt. MOA-A påverkar detta där mindre effektiva versioner av generna innebär att neurotransmittörerna bryts ner långsammare. En av de dåliga versionerna av MOA-A kallas "krigargenen" och är kraftigt överrepresenterad bland gärningsmän av våldsbrott. Någon som försökt tänka logiskt när ni är arga?
 • Koncentrationer av neurotransmittörer blir olika, balansen därimellan likaså. Detta påverkas av ovan nämnda enzym och dess gen, men även av transporten av aminosyrorna fenylalanin och tryptofan till hjärncellerna, där de är materialet för dopamin och serotonin och dess vidare produkter.
 • Volymen av hjärnan blir olika.
In a large meta-analysis consisting of 88 studies Pietschnig et al. (2015) estimated the correlation between brain volume and intelligence to be about correlation coefficient of 0.24 which equates to 6% variance. Researcher Jakob Pietschnig showed that this strength of the positive association of brain volume and IQ has been overestimated in the literature, but still remains robust. He has stated that "It is tempting to interpret this association in the context of human cognitive evolution and species differences in brain size and cognitive ability, we show that it is not warranted to interpret brain size as an isomorphic proxy of human intelligence differences". Another 2015 study by researcher Stuart J Ritchie found that brain size explained 12% of the variance in intelligence among individuals.
Alla av dessa är uppenbart länkade till IQ, även om de inte förklarar hela skillnaderna själva.
Jag tror de flesta vet att frekvensen av genvarianter är olika bland olika befolkningar. Vi vet redan sedan länge att afrikaner har lägre kranial volym. Det säger som sagt långt ifrån allt. Men sen har vi en högre frekvens av "krigargenen" med. Jag menar inte att peka ut afrikaner specifikt här utan att påpeka att skillnader mellan etniska grupper, raser, folk, vad ni än vill kalla det, finns och ju mer forskning vi gör desto fler skillader kommer hittas och de kommer framstå tydligare. Inte för att de syns bättre på individen, utan för att ingen längre nekar det som alla redan ser. Att olika kulturer (interpersonella relationer och lagar, inte mat, inte musik, inte mode) har vuxit fram på olika världsdelar. Att länder har olika IQ. Läkare är nog närmast denna insikt då de får lära sig att olika etniciteter har olika sjukdomsrisker.
Låt oss tackla ett par saker som sägs om IQ för att förminska dess resultat.
 • Normalt sett syftar IQ på generell intelligens, eller g-faktor.
It is a variable that summarizes positive correlations among different cognitive tasks, reflecting the fact that an individual's performance on one type of cognitive task tends to be comparable to that person's performance on other kinds of cognitive tasks.)
 • IQ är högst ärftligt, med ca 0.75 ärftlighet vid vuxen ålder. Det betyder att dina föräldrars IQ är en bättre indikator än din omgivning, givet att individen inte är undernärd. Bekräftat av tvillingstudier och allmäna adoptionsstudier.
 • IQ test är inte designade för något västerländska eller vita män är bättre på. Bokstäverna är irrelevanta för provet och endast grundläggande aritmatik helt utan siffror används. Det är istället samband av ökande/variabel svårighet man ska förstå. Om denna typ av samband på något vis är till orättvis fördel för västerlänningar får ni gärna förklara hur detta kommer sig, och varför östasiater är bättre än oss.
 • Generell intelligens är inte specifik intelligens, det säger sig självt. Det innebär att man kan vara utmärkt på mattematik och ändå få sämre resultat på IQ-test än någon som är dålig på mattematik. Men den individen som fick bättre resultat är troligtivs bättre på något annat, vare sig det är att skriva, spela spel e.t.c. . Så är det ett sant mått på intelligens? Det är så vitt jag vet inte en enighet på den frågan än. Men det är det bästa vi har, och det gör ett bra jobb på att förutsäga prestanda i arbetsliv och akademia.
Slutligen, om man inte är nöjd med forskningen bakom ras/etniska/folkliga skillnader, be om mer forskning. Forskningsresultaten som finns är minst lika konsekventa som dem inom t.ex. näringslära.
Tillbaka till migrationskrisen. Den svenska arbetsmarknaden kräver praktiskt taget en gymnasieutbildning, och om man vill tjäna mer än en dräglig lön behöver man högskole/universitetsutbildning. Om ursprungsländerna för migranterna är någon indikation på deras IQ landar de flesta på 80-90. Skola ändrar inte på det. Näring har inte förbättrats markant från deras hemländer. Deras hemländer befann sig inte i svält och har tillgång till samma mat som vi har. De kommer aldrig integreras till fullo i arbetsmarknaden, utan majoritieten kommer få lågbetalda jobb, och vara underrepresenterade i jobb som kräver mental ansträngning och teoretisk utbildning. Precis som i USA.
Deras kultur kommer inte att ändras. Deras kvinnosyn och religion kan säkerligen ändras, det tar nog bara en generation, men machokulturen kommer vara kvar. Tendensen till vrede och våld kommer vara kvar. Precis som i USA.
Hur lång tid kommer det ta för en så starkt religiös grupp med stark kulturell identitet att skapa en rörelse lik BLM? Där våld och förstörelse är acceptabelt och den vite mannen är den enda anledningen till att de inte är till fullo representerade på toppen av den sociala och ekonomiska hierarkin?
Faktum är att en majoritet av de som kom hit inte var flyktingar. De var ekonomiska migranter. Man frågas retoriskt "Vem skulle inte göra det?" och svaret är att de flesta skulle det. Heder försvinner snabbt när man ser att man kan få det bättre. Problemet med den typen av immigration är tvåfaldigt. Att det finns miljontals människor som skulle göra det, och att vi har en begränsad budget med vilken vi kan hjälpa ofantligt mycket fler på plats än vi kan integrera (som i regel aldrig kommer lyckas).
Med opportunity loss i tanken har vi skapat ondo i världen i form av svält och utebliven utbildning. För det är där skon klämmer mest hos min humanistiska sida. Att budgeten för bistånd har minskats för att ta hand om dessa människor som fått ge uttryck för sin girighet.
Om vi återgår till den påstådda orsaken till behovet av immigration, reproduktionsnivån, den s.k. demografiska vintern. Det är intressant att det som alla länder i, eller på väg mot demografisk vinter har gemensamt är välstånd. Jag tänker framförallt på Japan, Skandinavien, USA och Kanada. Sydosteuropa, Afrika och sydostasien har inga sådana problem. Andra skillnader är såklart kvinnliga rättigheter, välfärd och IQ. Som någon som funderat mycket på feminism, välfärd, den kvinnliga populationen och dess reproduktiva motivationer lutar jag mot att det är skillnaden.
Centralt för tankegången är att innan teknologin framkommit fanns det ingen garanti att mannen i ett förhållande var den biologiska fadern. Uppenbarligen var motsatsen sann för kvinnan. Det plus att kvinnan blev mer och mer handlingsförlamad ju längre gången hon var innebar att mannen var den som lämnade hemmet och arbetade. Detta var sant i jägar-samlar stadiet och framåt och har troligtvis format vår parbildning och psykologin som leder till den.
Kvinnor som vet att barnet är deras behövde inte lita på sin partners trogenhet utan endast att maten, vattnet och värmen fortsätta komma, samt skydd från externa hot. Bäst mat, vatten, värme och skydd gav bäst odds för kvinnans och barnens överlevnad. För att rikta och sporra mannens arbete sade kvinnan vad hon ville ha härnäst. Därav kom mannens tävlingsinriktan, och kvinnans gnäll.
Eftersom resurser krävs för att barnafödsel samt uppväxt ska lyckas är mannens roll högst nödvändig. Om en kvinna blir gravid med en man som inte förser henne med resurser krävs en annan man, annars riskerar hon sin hälsa samt förlorar ett års fertilitet och sitt rykte. Det betyder att hon behöver hitta en hanrej, och att hon behöver kunna manipulera honom/undanhålla sanningen/ljuga bra nog att han tror att det är hans barn.
Att som man vara kontrollerande eller känna sig hotad av sin partners manliga umgänge när man själv inte är närvarande är förståeligt. De som inte var oroliga har inte längre avkomma i världen.
In more recent history, as a global average, about four or five women reproduced for every one man.
Detta innebär såklart inte att 75-80% av kvinnor hanrejade deras män, eftersom det kan ha varit polygamiska förhållanden, eller ännu mer troligt, seriella reproduktiva förhållanden, där mannen tog en fru eller två efter hans dåvarande fru inte kunde få barn. Abraham i bibeln är nog ett välkänt historiskt exempel.
Men man ska inte glömma att, akten att hanreja sin man är en legitim reproduktionsstrategi, eftersom man får både bättre gener för sin avkomma, och resurserna från en hängiven man, om man lyckas.
Industriella revolutionen kommer. Snart har kvinnan allt hon någonsin kunnat önska sig och mer. Gnället riktas till annat, får en annan form i offentliga forum. Feminism skapas.
Jämnställdhet framkommer. Män har helt plötsligt inte några resurser kvinnan inte redan har eller kan få av staten.
Det är här vikten av att feminism är en förlängning av kvinnlig natur kommer in. Vi har likhet inför lagen. Kvinnor håller alla kort reproduktivt eftersom det finns spermabanker och det är lätt att bara sluta ta p-piller i förhållanden. Flickor får högre betyg än pojkar för samma resultat i skolan. Det finns ingen anledning för feminism längre.
Fast då kollar de på "resultaten" på arbetsmarknaden. Där är män dominanta i inkomst och ledarpositioner. Det förklaras lätt genom att normalfördelningen av män är bredare. Det är större varians. Det innebär att det finns fler av högt IQ och lågt IQ. Om välbetalda arbetsplatser kräver högt IQ och hög utbildning är det tillräcklig förklaring. Att det finns forskning som pekar på att män har upp till 5 IQ högre än kvinnor skulle bara vara bonus för att förklara den skillnaden.
Det är som om det vore i mäns natur att ge kvinnor vad de vill ha, precis som det är i kvinnors natur att gnälla. Vart kommer det sluta?
Men vad har detta med vår reproduktionsnivå att göra?
I ett land med sexuell liberalism, ingen stigma runt skiljsmässor, ingen ekonomisk risk vid byte av partner, där män inte har monopolet på resurser de under en evolutionärt signifikant tid fört till bordet, vad finns kvar för män? I stort blir vi alla hanrejar retroaktivt och får konstant tävla om vem som bär byxorna i hemmet. Det enda som skiljer behandlingen man får av kvinnor är hur man ser ut, och det spelar ingen roll hur dom själva ser ut. Alla tycks förvänta sig Orlando Bloom, Ryan Gosling, Channing Tatum eller George Clooney. Så fort man når någon sorts tröskel vänder det som ett jävla mynt, som för evigt förändrar hur man ser på kvinnor. Helt plötsligt är man inte jobbig längre och alla ler. (källa)
Män rivs ner konstant, blir tillsagda att vara mer feminina i form av känslighet, följa sina drömmar o.s.v. Samtidigt är det bara maskulinitet och resurser som respekteras. Vi skäms ut om vi inte är sexuellt aktiva, vi fördöms offentligt om vi är sexuellt aktiva utanför relationer, vi fördöms av alla om vi är i relationer där vi inte respekteras. Det finns inget "safe space" för män som inte är bland den maskulina eliten när det gäller kvinnor.
Det offentliga forumet måste inse att vi är en sexuellt dimorfisk art. Män och kvinnor har helt olika förutsättningar för att lyckas i skolan, på arbetsmarknaden och på köttmarknaden. Liberalism och jämnställdhet är inte alltid det bästa alternativet. Frihet innebär stratifiering. I vissa fall är det bäst och nödvändigt, som på arbetsmarknaden och troligtvis i skolan. I andra är det inte det, som i könsfrågor.
Jag, precis som en till synes växande grupp andra, lutar åt att inte beblanda mig med kvinnor mer än nödvändigt. MGTOW kallas det. Men Go Their Own Way. Det är ingen kult, rörelse eller grupp. Det är en filosofi om något. TFM gjorde nyss en video som ganska väl beskriver MGTOW och svar på den vanliga kritiken. Vissa saker handlar om en ekonomisk riskbedömning som inte är lika relevant i Sverige. Här handlar det till hundra procent om uttrycket kvinnans natur tar i vårat samhälle.

Kom ihåg: undantag varken bekräftar eller motbevisar regeln. Jag generaliserar mycket men fokusera på om generaliseringen är rimlig, inte på om det finns undantag.

Så vad tycker ni? Vad är anledningen till vår demografiska vinter? Vad är fel på socialnationalism? Borde vi fortfarande vara ute efter jämnställdhet mellan könen och etniciteter? Jag menar detta borde vara diskussionsunderlag för ett par dagar!
submitted by only_glutathione to svenskpolitik [link] [comments]


2016.08.29 15:08 StefanStenStark Nya regler för allianser till nästa säsong? En uppradning av tidigare förslag samt argumentation för mindre regler.

Introuktion
Jag tänkte börja med att ta upp det att vi inte har haft en enda säsong där folk inte klagade på reglerna vilket får mig att tänka att målet att spelare inte ska klaga på reglerna är något vi inte kommer uppnå för det kommer ske i vilket fall som på grund av de enorma mängderna salt som produceras ibland annat Europa. Men detta betyder inte att vi kan ändra reglerna så att våra söndagar blir bättre problemet är bara det att vi tycker olika saker med spelet är olika roliga. Själv så gillar jag att öka min inkomst och försvara allierade men det jag tycker är roligast är stora krig som pågår i flera år där det inte finns någon säker vinnare och alla kämpar för att få ut så mycket av sitt land som de bara kan genom inkomst, taktik och diplomati. Andra spelare tror jag gillar mer fridfullt spel där de inte blir attackerade så mycket och andra spelare är ute efter att expandera riket genom krigsmakt, diplomati eller andra medel.
Jag kommer nu argumentera för mindre regler där allianser kommer lösa sig själva med hjälp av den osynliga handen sen efter det kommer jag göra en uppradning av tidigare diskussioner av nya regler (credit-systemet och nummer begränsning på allianser)
Den osynliga handen
Från mitt perspektiv så anser jag att det största problemet vi har med allians begräsningar är att det blir för stelt och att en del spelare blir utan allianser för att ”det finns inte plats” vilket gör att de spelare som hamnar utanför hamnar i ett läge där det enda som väntar dom är död. Det känns synd att spelare hamnar utanför på grund av att vi har regler som förbjuder mer allianser.
Allians begränsningar gör det även svårt att övertala spelare att gå med i ett krig som spelaren vill gå med i eftersom det inte finns "plats". En tanke är att detta kan vara bra för det gör så att krigen blir mindre där spelar inte kan dra in fler och fler allierade. Men detta betyder att det är antalet stora allianser en spelare kan alliera sig med som ger den största fördelen i ett krig och inte antalet spelare som vill vara med eller mot någon som avgör. Jag anser att om jag som spelare Ryssland enbart har Polen som kompis med resten av världen vill se mig gå under så ska resten av världen få gå emot mig. Det är jag som har gjort något fel när det kommer till diplomati och jag ska inte bli skyddad av regler som säger att en allians enbart får bestå av 4 länder möjligtvis flera beroende på DR eller Credits.
Jag argumentera som ni säkert förstår ifrån vad jag anser vara roligt och jag gillar över allt annat stora krig som håller på i flera år där spelare blir mutade att gå ut ur kriget eller inköpa för att gå med i kriget eller kämpar likt kung Gustaf (någon av dom) för fosterlandet in i det sista för att besegra den onda dansken eller annat fiende. Jag anser att friare regler gör det möjligt för mer dynamiskt spel där vi kan ha som i säsong 2 en piratnation som hyrde ut sin flotta i krig till den som erbjöd den största högen dukater eller där vi kan ha krig som håller på i flera år. För även om vi begränsar antalet allianser ett land kan ha med hjälp av credits eller annat så kommer vi fortfarande ha inofficiella allianser som attackerar tillsammans och på så vis kan ta mer warscore än om de attackerade tillsammans.
Tidigare förslag
Förslag från bobbechk där vi använder Credit-systemet men vi räknar med en tech grupp spelare är i och forclimit räknas inte. Och den största förändringen att spelare kan ha en extra defensiv allians som kostar halva antalet krediter.
Förslag från "Salt"hallon där antalet development du bar bestämmer hur många allierade du kan ha enligt hallons formel Ex: 1544, 100 development: (100/100) / (100/100) +1 = 2 allierade Samt att vassaler räknas in
Ett till förslag från "Salt"Hallon där alla max kan ha en allians fram till 1550 och sedan efter det så ökar antalet allianser en spelare kan ha med en efter 50 år fram till slutet vilket betyder att vi kan ha en del bunt allianser i slutet! Samt att religion spelar avgör hur mycket det kostar att alliera någon och de som är i top 30% development får inte alliera varandra och lite annat gott.
Slutord
Det finns säker mer tankar och idéer om hur vi ska göra för att få söndagen att bli lite bättre och ni får gärna dela med er av dem. Jag hoppas att jag tog upp alla de regelförslag som har skrivits om jag missade något så skriv gärna in det här elleoch säg till mig så skriver jag in dom i posten.
submitted by StefanStenStark to SwedditUniversalis [link] [comments]


2015.09.20 16:12 NazgulXXI Här är kön på alla debattämnen i veckans debatt till och med jul!

Svenska
För att förespråka egna förslag kommer egna förslag komma först, eller väldigt långt fram, i kön.
Jag kommer från och med nästa diskussion skriva några påståenden, teser och / eller kontroversiella/provocerande frågor. Detta för att få igång diskussionen mer. Jag kommer själv inte att stå för allt jag skriver.
Norska
For å argumentere egne forslag, kommer egne forslag til å stå først, eller veldig langt frem i køen.
Jeg vil fra neste diskusjon skrive noen uttalelser, avhandlinger og / eller kontroversielle / provoserende spørsmål. Dette er for å få diskusjonen mer igang. Jeg kommer ikke selv til å stå for alt jeg skriver.
submitted by NazgulXXI to arbetarrorelsen [link] [comments]


2015.09.19 21:51 vonadler [HPSA] Fantastiska (icke-krigiska) svenskar 2: Anders Chydenius

HPSA brukade betyda Historical Public Service Announcement, men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för Historia På Sweddit Anbefalles.
Det här är del 2 i en serie jag försöker åstadkomma för att informera om fantastiska svenskar som inte ägnade sig åt krig.
Del 1 handlade om Kommissarie Kempe, som kanske på egen hand stoppade en händelseutveckling som kunnat leda till revolution och inbördeskrig i Sverige
Här kommer del två i fantastiska (icke-krigiska) svenskar. Och den här gången ska det handla om Anders Chydenius.
Anders Chydenius, född 1729 och sedan 1753 kaplan (präst) i Nedervetil församling och från 1770 till sin död 1803 kaplan i Gamlakareleby församling, båda i Österbotten i dagens Finland.
Varför är Chydenius en av de absolur främsta svenskarna? Frågan är lättare ställd varför han inte är det, med tanke på allt han åstadkom.
Chydenius var präst, naturvetenskapsman, bonde, författare, ekonom, politiker och läkare och tycks ha varit lika djärv och skicklig oavsett vad han antog sig. Han läste till en magisterexamen vid Åbo Akademi och Uppsala Universitet, blev prästvigd 1753 och valdes som representant för prästståndet till de på varandra följande riksdagarna 1765-66 och 1769-70, samt till 1778-79 och 1792.
Chydenius är främst känd för sin outtröttliga kamp mot korruption och för tryckfrihet, men han var även en stark proponent av utökad ekonomisk frihet och var en tidig liberal i Sverige.
Efter Karl XIIs död och Ulrika Eleonoras abdikation till förmån för sin make, Fredrik I hade neväldet avskaffats i Sverige. Istället styrde riksdagen i vad som kallas frihetstiden. Det var en tid som präglades av korruption och utökat adelsvälde. Riksdagarna, som vanligtvis hölls var tredje eller fjärde år, blev så långa (upp till ett år) att det var svårt för många av riskdagsledamöterna att försörja sig under tiden - de flesta var beroende av sin verksamhet för sin utkomst - bönderna av sin gård, prästerna av sin prästgård och sitt tionde, borgarna av sin verksamhet och större delen av adeln av sina statliga yrken (officer, tjänsteman, diplomat, domare o.s.v.). Det fanns ingen lön för att vara riksdagsman på den tiden. Detta ledde snabbt till att de franska och ryska legationerna (ambassaderna) men i viss mån också den brittiska öppet kunde köpa röster i den svenska riksdagen med mutor. Gustaf Kierman, som vi ska återvända till, prominent medlem av Stockholms borgerskap, talman i riksdagen, tidvis ledare för borgarståndet i riksdagen, direktör för Ostindiska Kompaniet och handelsborgmästare i Stockholm skötte utbetalningarna från franska legationen till de riskdagsmän som stödde Hattpartiet.
Generellt kan man säga att det fanns tre partier i Sverige under den här tiden.
Perioden är en mycket korrupt tid i Sveriges historia. Under den ekonomiska idén om merkantilism skapades mängder med handelshinder, regler och regleringar om vilka som fick frakta vilka varor, vad som fick säljas var och höga tullar. Mutor till tjänstemän och rent beslagtagande av varor och pengar av korrupta tjänstemän och politiker var inte ovanligt.
Det är i den här miljön som Anders Chydenius kommer till Stockholm 1765. Prästeståndet möts för att diskutera frågorna under riksdagen, och Anders Chydenius får frågan om han går för ryska eller franska pengar och ska ha svarat "Jag representerar Österbottens kaplaner och inga andra."
Anders Chydenius är redan känd som en renässansmänniska. Inte nog med att han är präst med magisterexamen, han är också en framgångsrik bonde, en nykterhetsproponent (i 1700-talstappning innebär det att man ska dricka med måtta, högst sex supar om dagen), fårfarmare, framgångsrik amatörläkare och -kirurg som startade inympning (en slags tidig vaccinering) mot smittkoppor i Österbotten, ekonom, ingenjör och författare. Han är också känd för att vara en mycket god retoriker som lockar folk från när och fjärran till sina predikningar.
Så här i efterhand lägger man kanske mest märke till hans böcker och avhandlingar, "Källan till rikets wan-magt", "Omständeligt svar" och framförallt "Den nationnale winsten", i princip samma dokument som Adam Smiths "The wealth of nations" fast 11 år innan Adam Smiths bok kom ut. Chydenius förordade ekonomisk liberalism som ett svar på de många problem ekonomin led under med regler som att alla måste sälja sina varor i endast tre städer i Sverige, att bönderna inte själva fick sälja sina varor i städerna och inte själva fick segla sina varor in till städerna.
På riksdaden 1765 blev Chydenius invald i Fiskerikommissionen och börjar därifrån nysta i korruptionen. Eftersom han har rätt att ta del av räkenskaper som ledamot i kommissionen passar han på att hämta ut allt som går. Och plötsligt avslöjas av Sekretea utskottet (i princip regeringen, förutom att bondeståndet inte är representerade där) har tömt riskbanken, lånat ut pengarna och tagit räntorna själva. Minns ni Gustaf Kierman vi talade om innan? Han utnyttjade sin position i riksbanken för att manipulera växelkursen mellan sveriges två valutor - daler (baserad på koppar) och riksdaler specie (baserad på silver) för att stjäla omkring 6 miljoner daler. Tänk er att Stefan Ingves skulle använda sin position på Riksbanken för att manipulera växelkursen på kronan och räntan så han kan tillskansa sig 700 miljarder kronor.
Skandalen är ett faktum - Kierman blir arresterad och dör prompt i fängelset och Mösspartiet kan ta över makten. Här driver Chydenius stenhårt sin hjärtefråga om tryckfrihet. Och lyckas få igenom den lag han skrivit med en enda rösts övervikt - och Sverige får världens första grundlagsskyddade tryckfrihetsförordning - en som fortfarande gäller i stort.
Chydenius står också i bräschen för ökad ekonomisk frihet och minskad korruption - men även Mösspartiet är korrupt, och Chydenius skrifter som ifrågasätter deras politik tas inte emot väl 1766 och han slängs ut ur riksdagen. Prästståndet vägrade att erkänna honom som riskdagsman innevarande och nästa riskdag, varvid han, trots att han blivit vald igen, fick bege sig hem.
Efter Gustav IIIs statskupp fick han dock återvända till riskdagen 1778 och gjorde sig känd för att mot prästståndets vilja skriva ett förslag till Kungen om ökad religionsfrihet, som antogs 1781 som toleransediktet 1781 vilket gjorde det lagtligt för judar och katoliker att i begränsad utsträckning bosätta sig och utöva sin religion i Sverige.
De korrupta förehavandena som avslöjades av Chydenius och hans hårda arbete för att avslöja korruption och öka transparensen i myndigheternas agerande genom tryckfrihet ledde delvis fram till Gustav IIIs statskupp och bidrog förmodligen till den relativt låga grad av korruption vi har i Sverige idag.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2015.03.18 22:04 PansarSWE Fråga om dom svenskar som åker till andra länder för att strida

Läste idag lite mer om nazisterna som åkt ner till Ukraina för att strida. Precis som ISIS medlemmar så åker dom ner för att döda andra människor pga politisk åsikter och religion. Avskyvärt. Men det jag vill komma fram till är att Sweddit har bara pratat om att ISIS medlemmarna inte ska få komma tillbaka, anser ni även att dessa nazister inte ska få komma tillbaka till Sverige? Dom har ju gjort sig skyldiga till exakt samma brott som ISIS medlemmarna. Möjligtvis så är det kanske lite mer rättfärdigat i Ukraina då Ryssland har trängt sig på i Ukraina och dödar oskyldiga.
Jag vill inte ha islamistiska eller nazistiska mördare i Sverige i alla fall. Dom kan gärna få stanna där om jag fick bestämma men jag vill höra eran åsikt. Berätta varför jag har rätt eller fel.
Radioprogram om nazisterna i Ukraina, intervju med en viss Mikael Skillt från SMR som åkt ner för att strida. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5800080
Även en artikel från ''Dagens Nyheter'' har aldrig sett denna tidning tidigare, vet inte riktigt om dom är att lita på: http://nyheteridag.se/svenska-dodsnazisten-om-kriget-i-ukraina-skjuter-man-tva-sa-kommer-det-fem-nya/?fb_action_ids=10155307321810570&fb_action_types=og.comments
Edit: Vill tillägga att även om någon kommer här med andra åsikter än majoriteten/du så behöver ni inte rösta ned dem. Glöm inte att den funktionen är där för kommentarer som inte bidrar till diskussionen. Jag vill höra allas åsikter om detta och om någon inte vågar nämna vad dom egentligen tycker pga nedröstningar så är hela det här inlägget meningslöst.
submitted by PansarSWE to sweden [link] [comments]


Siberian Cult Leader Thinks He's Jesus - YouTube Ryssland - explainer (trailer) Vad tror Jehovas Vittnen på? Angry Foreigner - YouTube Russland: Orthodoxe feiern Weihnachten KATOLSKA KYRKAN Vad är grejen med krig? (Orsaker till krig) Adventure Karelen Ryssland, del 2

ryssland Kultur & Religion

 1. Siberian Cult Leader Thinks He's Jesus - YouTube
 2. Ryssland - explainer (trailer)
 3. Vad tror Jehovas Vittnen på?
 4. Angry Foreigner - YouTube
 5. Russland: Orthodoxe feiern Weihnachten
 6. KATOLSKA KYRKAN
 7. Vad är grejen med krig? (Orsaker till krig)
 8. Adventure Karelen Ryssland, del 2
 9. Russia National anthem Russian & English lyrics - YouTube

Religion of Sports Recommended for you 56:04 Good Morning Music VR 360° Positive Vibrations - 528Hz The Deepest Healing - Boost Your Vibration - Duration: 2:00:01. Angry Foreigner is a satirist and multi-media journalist, giving you news about Sweden long before our mainstream finds the courage to. Born in former Yugosl... fortsÄttningen pÅ flippat klassrum nu tittar vi pÅ den katolska kyrkan sen lÄser vi historia och religion samtidigt. In Russland haben die orthodoxen Christen in der Nacht zu Samstag das Weihnachtsfest gefeiert. Im ganzen Land wurden Mitternachtsmessen abgehalten. Das Kirchenoberhaupt, Patriarch Kyrill, feierte ... Spellista 1 med videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHhLkcH8aRE9XuyNToi01wP-8ownaDqmD Spellista 2 med videos: https://www.youtube.com/playlist?lis... Like VICE News? Subscribe to our news channel: http://bit.ly/Subscribe-to-VICE-News Deep in Siberia's Taiga forest is Vissarion, a cult leader who looks like... Genomgång av vad ett krig är och vad orsakerna till krig är. The National Anthem of the Russian Federation (Russian: Государственный гимн Российской Федерации, 'Gosudarstvenny Gimn Rossiyskoy Federatsii') is the nation... Ryssland är ett komplext land som ligger både i Europa och Asien. I detta klipp får vi reda på geografi, statsskick, religion, historia, befolkning, hälsa. Allt på bara tre minuter ...